Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Quy chế biểu quyết”

===Ý kiến===
# {{yk}} Việc kết hợp vị trí biểu quyết (ĐPV, BQV, HCV, KĐV) thì sẽ gây ra nhiều không gian mới phức tạp không cần thiết, ví dụ "Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm kiểm định viên, hành chính viên, bảo quản viên, điều phối viên/X" --> gây phức tạp không cần thiết. Một biểu quyết chỉ cần vào bỏ không gian cao nhất, ví dụ 1 người vừa là HCV, BQV thì bỏ vào mục "biểu quyết bãi nhiệm HCV" và kèm theo chú thích sẽ bãi nhiệm luôn BQV, HCV, là ổn. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 10:26, ngày 21 tháng 9 năm 2020 (UTC)
# {{yk}} (lần 1) Mời các bạn cho thêm ý kiến. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 09:03, ngày 15 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 
=='''Nội dung thứ ba''': Bổ sung một nội dung vào [[Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt#Lá phiếu của thành viên]]==