Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Quy chế biểu quyết”

#: Thật sự mà nói Trongphu cũng không căn ke kỹ mấy biểu quyết, năm đó tôi cũng chỉ là người "đổ rác" thôi bạn. Nếu đã có kinh nghiệm rồi thì nói bạn để sửa kinh nghiệm sai lầm đó, không thì chắc có lẽ tôi lại đổ rác lần nữa. Dù sao cũng cảm ơn bạn, tôi phát hiện ra quy định biểu quyết xóa bài có sự thay đổi lớn. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 09:48, ngày 30 tháng 9 năm 2020 (UTC)
#::Vấn đề tôi đang đề cập là việc biểu quyết lần đó có thể '''tổng hợp nhiều dạng phiếu khác nhau, toàn quyền lựa chọn''' nên tôi nghĩ đề xuất hiện giờ của tôi cũng không phải quá vô lý. Ngoài ra, cũng hơi bất ngờ vì sự tình cờ của tôi lại góp phần vào việc gì đó "có ích" <code>:D</code> [[Thảo luận Thành viên:Nguyenhai314|<span style="color:#FF3399;">&nbsp;ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶&nbsp;</span>]] 10:39, ngày 30 tháng 9 năm 2020 (UTC)
# {{yk}} (lần 1) Mời các bạn cho thêm ý kiến. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 09:03, ngày 15 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 
== Ý kiến khác ==