Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/A (2)”

không có tóm lược sửa đổi
::{{ping|J. Smile (Love & V.A.V.I)}} <s>[…]</s> Mà bạn lấy bằng chứng gì khi nói A có hành vi dùng tk của người khác? Chẳng lẽ bạn tin điều này chỉ với vài lời nói thôi ư? [[Thành viên:Baoothersks|<span style="color:#00BFFF ">'''Legolas''' </span>]]<sup>[[User talk:Baoothersks|<font color="#D3212D">ᶑiệt ʈrừ ყêu ϰghiệt</font>]]</sup> 06:29, ngày 15 tháng 10 năm 2020 (UTC)
{{Văn minh |Baoothersks |A |07:37, ngày 15 tháng 10 năm 2020 (UTC)}}
:Đưa trang kiểm định ra làm gì, đã có kết quả đâu? [[User:Đông Minh|<span style="background:#007FFF;color:white;border-radius:10px;">&nbsp;''Đ Ô N G - M I N H''&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:#FDEE00;border-radius:10px;">[[User talk:Đông Minh|nói với tôi]]</span></sup> 13:30, ngày 15 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 
==== Ý kiến ====