Khác biệt giữa các bản “IKON”

|송윤형
|ソン・ユンヒョン
|宋
|Tống Doãn Hanh
|{{Birth date and age|1995|2|8}}
|구준회
|ク・ジュンフェ
|具俊怀
|CửuCụ Tuấn HoàiHội
|{{Birth date and age|31 tháng 3, 1997 (23 tuổi)
|-
|정찬우
|チョン・チャヌ
|
|Trịnh XánSán Hữu
|{{Birth date and age|1998|1|26}}
|{{Flagicon|KOR}} [[Yongin]], [[Gyeonggi]], [[Hàn Quốc]]
|김한빈
|キム・ハンビン
|金韓彬
|金韩彬<ref>{{chú thích web|title = Baidu|url = http://baike.baidu.com/pic/iKON/2743559/16563391/ac4bd11373f0820252db40f548fbfbedaa641baa?fr=lemma&ct=cover#aid=16563391&pic=ac4bd11373f0820252db40f548fbfbedaa641baa|website = Baidu|accessdate = ngày 25 tháng 12 năm 2015}}</ref>
|Kim Hàn Bân
|{{Birth date and age|1996|10|22}}