Khác biệt giữa các bản “Chữ Quốc ngữ”

(Đã lùi lại sửa đổi 63935366 của Marie Gulleya (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
Ngày 1 Tháng Giêng năm 1879 thì lại có lệnh khẳng định các văn kiện chính thức phải dùng chữ Quốc ngữ. Cũng năm đó chính quyền Pháp đưa chữ Quốc ngữ vào ngành giáo dục, bắt đầu ở các thôn xã Nam Kỳ phải dạy lối chữ này.<ref name="Hoàng Xuân Việt 2006" /> Để khuyến khích việc truyền bá chữ Quốc ngữ, nhà chức trách thuộc địa Nam Kỳ còn ra nghị định ngày 14 Tháng 6 năm 1880 giảm hoặc miễn [[thuế thân]] và miễn [[sưu dịch]] cho thân hào hương lý nếu họ biết viết chữ Quốc ngữ.<ref name="Lê Ngọc Trụ" />
 
[[Gia Định báo|Gia Định Báo]], một tờ báo do [[Trương Vĩnh Ký]] làm chủ biên phát hành, là tờ báo đầu tiên viết bằng chữ Quốc ngữ, ra mắt năm 1865; so với ngày nay thì câu văn đã thêm phần mạch lạc, chính tả không mấy khác biệt. Ví dụ như bản thông báo ngày 22 tháng 12 năm [[1888]] sau đây:<ref>Hoàng Xuân Việt. ''Bạch thư chữ Quốc ngữ''. San Jose, CA: Hội văn hóa Việt, 2006. tr 333</ref>
 
<blockquote>''Sở Thuế Chánh Ngạch. Các người thiếu thuế... đặng hay: các sổ phụ trong tháng Octobre 1888 thuế đất, thuế sanh ý, thuế ghe biển, thuế ghe sông, cùng [[thuế thân]] đã lập theo phép để trong tay quan Kho Bạc Sài Gòn và Chợ Lớn hay về việc thâu thuế. Bởi đó sức cho các người ấy phải y theo hạn trong luật dạy mà đóng các món thuế biên trong sổ ấy, bằng không thì phải cứ phép mà bắt buộc...''</blockquote>