Khác biệt giữa các bản “Đặng Xuân Phong (chính khách)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| ngày mất =
| nơi mất =
| chức vụ = Phó Bí thư Tỉnh ủy [[Lào Cai]]
| bắt đầu = [[23 tháng 9]] năm [[2015]]
| kết thúc = nay<br/>{{số năm theo năm và ngày|2015|9|23}}
| tiền nhiệm =
| kế nhiệm = '' đương nhiệm''
| địa hạt =
| phó chức vụ =
| phó viên chức =
| chức vụ 2 = Chủ tịch [[Ủy ban nhân dân]] [[Lào Cai|tỉnh Lào Cai]]
| bắt đầu 2 = [[10 tháng 12]] năm [[2015]]
| kết thúc 2 = nay<br/>{{số năm theo năm và ngày|2015|12|10}}
| tiền nhiệm 2 = [[Doãn Văn Hưởng]]
| kế nhiệm 2 = '' đương nhiệm''
| địa hạt 2 =
| phó chức vụ 2 = Phó Chủ tịch
| phó viên chức 2 =
| phó viên chức 2 = [[Nguyễn Thanh Dương]]<br/>[[Nguyễn Hữu Thể]]<br/>[[Lê Ngọc Hưng]]<br/>[[Đặng Xuân Thanh]]
| chức vụ 3 =
| bắt đầu 3 =
| phó chức vụ 3 =
| phó viên chức 3 =
| chức vụ 4 = Bí thư Tỉnh ủy [[Lào Cai]]
| bắt đầu 4 = [[15 tháng 10]] năm [[2020]]
| kết thúc 4 = ''nay''<br/>{{số năm theo năm và ngày|2020|10|15}}
| tiền nhiệm 4 = [[Nguyễn Văn Vịnh (chính khách)|Nguyễn Văn Vịnh]]
| kế nhiệm 4 = ''đương nhiệm''
| địa hạt 4 =
| phó chức vụ 4 =
| phó viên chức 4 =
| chức vụ 5 = Chủ tịch [[Ủy ban nhân dân]] [[Lào Cai|tỉnh Lào Cai]]
| bắt đầu 5 = [[10 tháng 12]] năm [[2015]]
| kết thúc 5 = ''nay''<br/>{{số năm theo năm và ngày|2015|12|10}}
| tiền nhiệm 5 = [[Doãn Văn Hưởng]]
| kế nhiệm 5 = ''đương nhiệm''
| địa hạt 5 =
| phó chức vụ 5 = Phó Chủ tịch
| phó viên chức 25 = [[Nguyễn Thanh Dương]]<br/>[[Nguyễn Hữu Thể]]<br/>[[Lê Ngọc Hưng]]<br/>[[Đặng Xuân Thanh]]
| chức vụ 6 = Phó Bí thư Tỉnh ủy [[Lào Cai]]
| bắt đầu 6 = [[23 tháng 9]] năm [[2015]]
| kết thúc 6 = [[15 tháng 10]] năm [[2020]]<br/>{{số năm theo năm và ngày|2015|9|23|2020|10|15}}
| tiền nhiệm 6 =
| kế nhiệm 6 =
| địa hạt 6 =
| phó chức vụ 6 =
| phó viên chức 6 =
| đa số =
| đảng = [[File:Flag of the Communist Party of Vietnam.svg|23px]] [[Đảng Cộng sản Việt Nam]]
| đảng khác =
| danh hiệu =
| nghề nghiệp = chính khách
| học vấn = Tiến sĩ Kinh tế<br>Cử nhân Lí luận chính trị
| học trường =
| dân tộc = [[Người KinhViệt|Kinh]]
| tôn giáo = không
| họ hàng =
| cha mẹ =