Khác biệt giữa các bản “Vương Đình Huệ”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| trưởng viên chức =
| phó chức vụ = Phó Bí thư
| phó viên chức = [[Ngô Thị Thanh Hằng]] (từ 15/1/2015-10/2020)<br>[[Nguyễn Thị Bích Ngọc]] (từ 15/1/2015-10/2020)<br>[[Đào Đức Toàn]] (từ 2/11/2015-10/2020)<br>[[Nguyễn Đức Chung]] (2/11/2015 - 11/8/2020)<br>[[Chu Ngọc Anh (chính khách)|Chu Ngọc Anh]] (từ 18/9/2020)<br>[[Nguyễn Thị Tuyến]] (từ 10/2020)<br>Nguyễn Ngọc Tuấn (từ 10/2020)<br>[[Nguyễn Văn Phong]] (từ 10/2020)
| chức vụ khác =
| địa hạt =
| kết thúc 4 = ''nay''<br>{{số năm theo năm và ngày|2016|1|27}}
| tiền nhiệm 4 = [[Hoàng Trung Hải]]
| kế nhiệm 4 = ''đương nhiệm''
| địa hạt 4 =
| trưởng chức vụ 4 = [[Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Tổng Bí thư]]