Khác biệt giữa các bản “Cao Tổ”

Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
*[[Lương Cao Tổ]]
*[[Thục Cao Tổ]]
*[[Hán Cao Tổ (định hướng)|Hán Cao Tổ]]
 
{{trang định hướng nhân danh}}
Người dùng vô danh