Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lãnh chúa”

đã thêm nội dung. bạn TuanUt xem còn quá sơ sài không nhé.
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(đã thêm nội dung. bạn TuanUt xem còn quá sơ sài không nhé.)
{{Chất lượng kém/nguồn|ngày=17|tháng=10|năm=2020|lý do=Qúa sơ sài}}
'''Lãnh chúa''' là những người sở hữu những vùng đất lớn trong [[Phong kiến|chế độ phong kiến]] ở [[Châu Âu]].<ref>Phan Ngọc Liên và đồng nghiệp, 2014, tr. 3-4</ref>
 
18.453

lần sửa đổi