Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/MT Entertainment”

#:<s>{{bqx}} Như đã thảo luận trong thảo luận bài viết.</s> <span style="text-shadow:gray 3px 3px 2px;"><font face="AR Cena" color="black"><b>[[User:TuanUt |Tuấn Út ]]</b></font></span><sup> [[User talk:TuanUt|Thảo luận]]</sup></span> 06:42, ngày 13 tháng 10 năm 2020 (UTC)
#{{bqx}} Nội dung bài viết không thấy nhắc nhiều gì đến công ty này, văn phong của báo chí. [[Thành viên:Thanhdmh|Thanhdmh]] ([[Thảo luận Thành viên:Thanhdmh|thảo luận]]) 04:46, ngày 15 tháng 10 năm 2020 (UTC)
#{{bqx}} Đồng ý với tư cách đề cử. [[Thảo luận thành viên:Mintu Martin|<span style="color:#lightblue">&nbsp;'''Jimmy Blues'''&nbsp;</span>]]<sup>♪</sup> 13:36, ngày 17 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 
;Giữ