Khác biệt giữa các bản “Người cẩm thạch (Człowiek z marmuru)”

Tạo với bản dịch của trang “Man of Marble
(Tạo với bản dịch của trang “Man of Marble”)
Thẻ: Biên dịch nội dung ContentTranslation2 Campaign external machine translation Người dùng thiếu kinh nghiệm thêm nội dung lớn
(Không có sự khác biệt)
96

lần sửa đổi