Khác biệt giữa các bản “Cục Khí tượng Nhật Bản”

không có tóm lược sửa đổi
}}
 
{{Nihongo|'''Cục Khí tượng Nhật Bản'''<ref>{{cite web|url=http://vnmha.gov.vn/ban-tin-quy-khcnhtqt-135/ve-viec-trung-tam-khi-tuong-khu-vuc-rscm-tokyo-cung-cap-ho-tro-truc-tuyen-trong-canh-bao-va-du-bao-bao-tu-nam-2019-ban-tin-khcnhtqt-quy-i-nam-2019-2872.html|title=Về việc Trung tâm khí tượng khu vực RSCM Tokyo cung cấp hỗ trợ trực tuyến trong cảnh báo và dự báo Bão từ năm 2019 - Bản tin KHCN&HTQT Quý I năm 2019|publisher=[[Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương]]|author=Dư Đức Tiến|editor=Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế|via=Tổng Cục Khí tượng Thủy văn|date=4 tháng 4 năm 2019|accessdate=2020-05-24}}</ref>|気象庁|Kishō-chō|hanviet=Khí Tượng sảnh|lead=yes}}, thường được viết-gọi tắt là '''JMA''' theo tên tiếng Anh là '''J'''apan '''M'''eteorological '''A'''gency, là một [[cơ quan chính phủ|cơ quan]] trực thuộc [[Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản]].<ref name="H11HO100">{{Cite web|url=http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO100.html|title=国土交通省設置法 (e-Gov)|publisher=[[Ministry of Internal Affairs and Communications|総務省]]|accessdate=March 31, 2012|language=ja}}</ref> Nhiệm vụ của Cục Khí tượng Nhật Bản là thu thập và cung cấp những thông tin có được nhờ việc quan trắc và nghiên cứu các [[hiện tượng tự nhiên]] thuộc các lĩnh vực như [[khí tượng]], [[thủy văn]], [[địa chấn học]], [[núi lửa học]] và các ngành khoa học liên quan khác. Trụ sở chính của tổ chức này đặt tại [[Chiyoda, Tokyo|Chiyoda]], [[Tokyo]].
 
Cục Khí tượng Nhật Bản là một trong số những [[Trung tâm Khí tượng Chuyên ngành Khu vực]] của [[Tổ chức Khí tượng Thế giới]]. Họ chịu trách nhiệm [[dự báo thời tiết|dự báo]], [[Danh sách tên xoáy thuận nhiệt đới|đặt tên]], và đưa ra những cảnh báo về [[xoáy thuận nhiệt đới]] hoạt động trên khu vực [[Thái Bình Dương|Tây Bắc Thái Bình Dương]], bao gồm cả [[biển Celebes]], [[biển Sulu]], [[Biển Đông]], [[biển Hoa Đông]], [[Hoàng Hải]], [[biển Nhật Bản]] và [[biển Okhotsk]].