Khác biệt giữa các bản “Các dân tộc Turk”

xoá phần chưa dịch
n (clean up, replaced: → (23), {{flag| → {{Lá cờ| (37) using AWB)
Thẻ: Đã được lùi sửa
(xoá phần chưa dịch)
Thẻ: Lùi lại thủ công
 
Một bộ phận lớn người các dân tộc Turk theo [[Hồi giáo]]. Ngoài ra còn có người theo [[Kitô giáo]]<ref>Người Gagauz ở vùng châu thổ sông Danub, người Chuvash trong khu vực sông Volga và người Yakut cùng một số sắc tộc nhỏ gốc Turk khác tại Siberi là những người theo Chính thống giáo Đông phương</ref>, [[Phật giáo]]<ref>Người Tuvan ở Siberi và người Uighur Vàng tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc theo Phật giáo.</ref>, [[Do Thái giáo|Do thái giáo]]<ref>Người Karaim ở Đông Âu theo Do thái giáo.</ref>, [[tín ngưỡng Shaman]], [[tín ngưỡng Tengri]], thuyết vô thần, thuyết bất khả tri.
 
==Minorities in Turkic countries==
{{Refimprove section|date=August 2018}}
 
===Azerbaijan===
{{main article|Demographics of Azerbaijan}}
===Kazakhstan===
{{main article|Demographics of Kazakhstan}}
===Kyrgyzstan===
{{main article|Demographics of Kyrgyzstan}}
===Turkey===
{{main article|Demographics of Turkey}}
{| class="wikitable sortable"
|-
! Number !! Ethnic !! Minimum Estimates || Maximum Estimates || Further information
|- style="background:#9acdff;"
!colspan=5 | [[Balkans|Balkan]]
|-
!1
| {{Lá cờ|Albania}} || 1,500,000 || 5,000,000 || [[Albanians in Turkey]] / [[Albanians]]
|-
!2
| {{Lá cờ|Bosnia and Herzegovina}} || 100,000 || 2,000,000 || [[Bosniaks in Turkey]] / [[Bosnians]]
|-
!3
| {{Lá cờ|Bulgaria}} || 350,000 || 750,000 || [[Bulgarians in Turkey]] / [[Pomaks in Turkey]] / [[Bulgarians]]
|-
!4
| {{Lá cờ|Greece}} || 2,000 || 30,000 || [[Greeks in Turkey]] / [[Pontic Greeks]] / [[Caucasus Greeks]] / [[Greeks]]
|-
!5
| {{Lá cờ|Serbia}} || 15,000 || 60,000 || [[Serbs in Turkey]] / [[Serbs]]
|- style="background:#9acdff;"
| align=center|1 || align=center|Total || '''2,000,000''' || '''7,900,000''' || '''[[Minorities in Turkey]]'''
|- style="background:#9acdff;"
!colspan=5 | [[Peoples of the Caucasus|Caucasus]]
|-
!1
| {{Lá cờ|Abkhazia}} || 600,000 || 600,000 || [[Abkhazians]] / [[Abkhaz language]]
|-
!2
| {{Lá cờ|Armenia}} || 150,000 || 5,000,000 || [[Armenians in Turkey]] / [[Hidden Armenians]] / [[Armenians]]
|-
!3
| {{Lá cờ|Chechnya}} || 100,000 || 100,000 || [[Chechens in Turkey]] / [[Chechens]]
|-
!4
| {{Lá cờ|Circassia}} || 150,000 || 7,000,000 || [[Circassians in Turkey]] / [[Circassians]]
|-
!5
| {{Lá cờ|Georgia}} || 100,000 || 1,500,000 || [[Georgians in Turkey]] / [[Georgians]]
|-
!6
| {{Lá cờ|Lazica}} || 45,000 || 2,250,000 || [[Laz people in Turkey]] / [[Laz people]]
|- style="background:#9acdff;"
| align=center|2 || align=center|Total || '''1,100,000''' || '''16,450,000''' || '''[[Peoples of the Caucasus in Turkey]]''' / '''[[Peoples of the Caucasus]]'''
|- style="background:#9acdff;"
!colspan=5 | [[Demographics of Central Asia|Central Asia]]
|-
!1
| {{Lá cờ|Kazakhstan}} || 10,000 || 10,000 || [[Kazakhs]]
|-
!2
| {{Lá cờ|Kyrgyzstan}} || 1,600 || 1,600 || [[Kyrgyzs]]
|-
!3
| {{Lá cờ|Tajikistan}} || 1,000 || 1,000 || [[Tajiks]]
|-
!4
| {{Lá cờ|Turkmenistan}} || 1,500 || 1,500 || [[Turkmens]]
|-
!5
| {{Lá cờ|East Turkestan}} || 50,000 || 50,000 || [[Uyghurs]]
|-
!6
| {{Lá cờ|Uzbekistan}} || 45,000 || 45,000 || [[Uzbeks]]
|- style="background:#9acdff;"
| align=center|3 || align=center|Total || '''120,000''' || '''120,000''' || '''[[Central Asian peoples]]'''
|- style="background:#9acdff;"
!colspan=5 | Turkic peoples
|- style="background:#9acdff;"
|-
!1
| {{Lá cờ|Azerbaijan}} || 530,000 || 800,000 || [[Azerbaijanis in Turkey]] / [[Azerbaijanis]]
|-
!2
| {{Lá cờ|Crimea}} || 150,000 || 6,000,000 || [[Crimean Tatars in Turkey]] / [[Crimean Tatars]]
|-
!3
| {{Lá cờ|Karachay-Cherkessia}} || 20,000 || 20,000 || [[Karachays]]
|-
!4
| {{Lá cờ|Turkey}} || 40,000 || 75,000 || [[Meskhetian Turks]]
|- style="background:#9acdff;"
| align=center|4 || align=center|Total || '''740,000''' || '''6,895,000''' || '''[[Turkic peoples]]'''
|- style="background:#9acdff;"
!colspan=5 | [[Iranian peoples]]
|-
!1
| {{Lá cờ|Afghanistan}} || 25,000 || 50,000 || [[Afghans in Turkey]] / [[Afghans]]
|-
!2
| {{Lá cờ|Iran}} || 500,000 || 650,000 || [[Iranian diaspora]] / [[Persians]]
|-
!3
| {{Lá cờ|Kurdistan}} || 13,000,000 || 23,000,000 || [[Kurds in Turkey]] / [[Kurdish population]] / [[Turkish Kurdistan]] / [[Kurds]]
|-
!4
| {{Lá cờ|Kurdistan}} || 1,000,000 || 3,000,000 || [[Zaza Kurds]] / [[Zaza nationalism]] / [[Zaza language]]
|-
!5
| {{Lá cờ|North Ossetia-Alania}} || 50,000 || 50,000 || [[Ossetians in Turkey]] / [[Ossetians]]
|-
!6
| {{Lá cờ|Romania}}|| 700,000 || 5,000,000 || [[Romani people in Turkey]] / [[Romani people]]
|- style="background:#9acdff;"
| align=center|5 || align=center|Total || '''15,300,000''' || '''31,750,000''' || '''[[Iranian peoples]]'''
|- style="background:#9acdff;"
!colspan=5 | [[Ethnic groups in Europe|European peoples]]
|-
!1
| {{Lá cờ|Netherlands}} || 15,000 || 15,000 || [[Dutch people]]
|-
!2
| {{Lá cờ|Germany}} || 50,000 || 50,000 || [[Germans in Turkey]] / [[Germans]]
|-
!3
| {{Lá cờ|Great Britain}} || 35,000 || 35,000 || [[Britons in Turkey]] / [[British people]]
|-
!4
| {{Lá cờ|Italy}} || 35,000 || 35,000 || [[Levantines in Turkey]] / [[Levantines (Latin Catholics)]]
|-
!5
| {{Lá cờ|Poland}} || 4,000 || 4,000 || [[Polish diaspora]] / [[Poles]]
|-
!6
| {{Lá cờ|Russia}} || 50,000 || 50,000 || [[Russians in Turkey]] / [[Russians]]
|- style="background:#9acdff;"
| align=center|6 || align=center|Total || '''190,000''' || '''190,000''' || '''[[Ethnic groups in Europe|European peoples]]'''
|- style="background:#9acdff;"
!colspan=5 | [[Minorities|Other Minorities]]
|-
!1
| {{Lá cờ|African Union}} || 100,000 || 100,000 || [[Afro Turks]] / [[African diaspora]] / [[Africans]]
|-
!2
| {{Lá cờ|Arab League}} || 1,500,000 || 5,000,000 || [[Arabs in Turkey]] / [[Iraqis in Turkey]] / [[Arabs]]
|-
!3
| {{Lá cờ|Assyria}} || 15,000 || 65,000 || [[Assyrians in Turkey]] / [[Assyrian genocide]] / [[Assyrian people|Assyrians]]
|-
!4
| {{Lá cờ|Israel}} || 15,000 || 18,000 || [[Jews in Turkey]] / [[Antisemitism in Turkey]] / [[Jews]]
|- style="background:#9acdff;"
| align=center|7 || align=center|Total || '''1,630,000''' || '''5,200,000''' || '''[[Minorities|Other Minorities in Turkey]]'''
|- style="background:silver;"
| align=center|'''37 Group''' || align=center|'''Grand Total''' || '''21,080,000''' || '''68,505,000''' || '''[[Minorities in Turkey]]'''
|-
|}
 
===Turkmenistan===
{{main article|Demographics of Turkmenistan}}
===Uzbekistan===
{{main article|Demographics of Uzbekistan}}
 
==Past and future population==
* {{main|List of countries by past and future population}}
* {{main|List of countries by future population (United Nations, medium fertility variant)}}
* [[List of countries by past and future population]] provide 1950, 2000 and 2050 population while [[List of countries by future population (United Nations, medium fertility variant)]] provide 2100 population.
{| class="sortable wikitable" style="text-align: center"
!Rank!!Country!!Area!!1950!!2000!!2050!!2100
|-
|1||align=left|{{TUR}}||783,562||21,122,000||65,970,000||89,291,000||87,983,000
|-
|2||align=left|{{UZB}}||447,400||6,293,000||25,042,000||35,117,000||32,077,000
|-
|3||align=left|{{KAZ}}||2,724,900||6,694,000||15,688,000||22,238,000||24,712,000
|-
|4||align=left|{{AZE}}||86,600||2,886,000||8,464,000||11,210,000||9,636,000
|-
|5||align=left|{{KGZ}}||199,900||1,739,000||4,938,000||7,064,000||9,046,000
|-
|6||align=left|{{TKM}}||488,100||1,205,000||4,386,000||6,608,000||5,606,000
|-
!colspan=2|'''Total'''||'''4,730,462'''||'''39,939,000'''||'''124,488,000'''||'''171,528,000'''||'''169,060,000'''
|}
 
==Land and water area (excluding [[Caspian Sea]])==
* {{main|Exclusive economic zone}}
This list includes [[dependent territories]] within their [[List of sovereign states|sovereign states]] (including uninhabited territories), but does not include claims on [[Antarctica]]. EEZ+TIA is exclusive economic zone (EEZ) plus [[List of countries and outlying territories by total area|total internal area]] (TIA) which includes land and internal waters.
{| class="sortable wikitable" style="text-align: center"
!Rank!!Country!!Area!!EEZ!!Shelf!!EEZ+TIA
|-
|1||align=left|{{TUR}}||783,562||261,654||56,093||1,045,216
|-
|2||align=left|{{UZB}}||447,400||0||0||447,400
|-
|3||align=left|{{KAZ}}||2,724,900||0||0||2,724,900
|-
|4||align=left|{{AZE}}||86,600||0||0||86,600
|-
|5||align=left|{{KGZ}}||199,900||0||0||199,900
|-
|6||align=left|{{TKM}}||488,100||0||0||488,100
|-
!colspan=2|'''Total'''||'''4,730,462'''||'''261,654'''||'''56,093'''||'''4,992,116'''
|}
 
== Tham khảo ==