Khác biệt giữa các bản “Viện Chiến lược Quốc phòng (Việt Nam)”

(thay đổi chức danh)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
* 2014-2019, [[Nguyễn Đức Hải (trung tướng)]], [[Thiếu tướng]] (2009), [[Trung tướng]] (2014), nguyên Phó Giám đốc [[Học viện Quốc phòng (Việt Nam)|Học viện Quốc phòng]], nguyên Tư lệnh [[Quân đoàn 3, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân đoàn 3]]<ref>{{Chú thích web|url = http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/211016/gian-khoan-981-va-thu-thach-ban-linh-bo-doi-cu-ho.html|title = Giàn khoan 981 và thử thách bản lĩnh bộ đội cụ Hồ}}</ref>
*2019 - 5.2020, [[Đặng Quang Minh]], [[Thiếu tướng]]
*6.2020- nay, Vũ Cương Quyết
 
== Phó Viện trưởng qua các thời kỳ ==