Khác biệt giữa các bản “Bí thư Tỉnh ủy (Việt Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
Bí thư Tỉnh ủy có thể kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch [[Hội đồng nhân dân]] Tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy thường là [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ủy viên Trung ương Đảng]], một số trường hợp là [[Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ủy viên Bộ Chính trị]].
 
Bí thư Tỉnh ủy do [[Tỉnh ủy (Việt Nam)|Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh]] bầu ra và được Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, [[Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Bí thư]] phê chuẩn thông qua. Trường hợp ngoại lệ là [[Bí thư Thành ủy Hà Nội]] và [[Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh]] do [[Bộ Chính trị (Việt Nam)|Bộ Chính trị]] chỉ định, chứ không phải do Ban Chấp hành Đảng bộ bầu ra. Bí thư Tỉnh ủy có thể được Ban Bí thư, Bộ Chính trị điều phối luân chuyển công tác, điều hoặc đề xuất chức vụ Bí thư Tỉnh ủy cho Tỉnh ủy bầu.
 
==Quyền hạn và nhiệm vụ==