Khác biệt giữa các bản “Quốc hội Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
#Giám sát tối cao hoạt động của [[nhà nước Việt Nam|Nhà nước]].
 
Nhiệm kì của mỗi khóa Quốc hội kéo dài 5 năm<ref>{{Chú thích web|url=http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNam/ThongTinTongHop?categoryId=920&articleId=10053007|tựa đề=Hiến pháp Việt Nam 2013, Điều 71|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>. Mỗi năm Quốc hội họp thường kỳ 2 lần<ref>{{Chú thích web|url=http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNam/ThongTinTongHop?categoryId=920&articleId=10053007|tựa đề=Hiến pháp Việt Nam, Điều 83|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>. Trong lần bầu cử gần nhất năm 2016, Quốc hội Việt Nam có 496 Đại biểu được bầu, và hiện tại có 483 Đại biểu. Quốc hội Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc [[đường lối tập trung dân chủ|tập trung dân chủ]] làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số<ref>{{Chú thích web|url=http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44168&Keyword=57/2014/QH#Chuong_I_Dieu_3|tựa đề=Luật Tổ chức Quốc hội, Chương I, Điều 3|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>. Các đơn vị trực thuộc bao gồm [[Ủy ban thường vụ Quốc hội]] và [[Hội đồng dân tộc (Việt Nam)|Hội đồng dân tộc]] và các [[Ủy ban của Quốc hội Việt Nam]].
 
Quốc hội Việt Nam hiện nay là thành viên của [[Liên minh Nghị viện thế giới|Liên minh Nghị viện thế giới (IPU)]], [[Hội đồng Liên Nghị viện ASEAN|Hội đồng Liên Nghị viện ASEAN (AIPA)]], [[Hội đồng Nghị viện châu Á|Hội đồng Nghị viện châu Á (APA)]], Diễn đàn các nghị sĩ về dân số và phát triển (AFPPD), Liên minh Nghị viện các nước Châu&nbsp;Á&nbsp;- Thái Bình Dương (APPU), Tổ chức nghị sĩ thầy thuốc thế giới (IMPO) là thành viên sáng lập [[Diễn đàn Nghị sĩ các nước châu Á - Thái Bình Dương]] ([[:en:Asia Pacific Parliamentary Forum|APPF]]), [[Liên minh Nghị viện Cộng đồng Pháp ngữ|Liên minh Nghị viện Pháp ngữ]] ([[:fr:Assemblée parlementaire de la francophonie|APF]])<ref>{{Chú thích web|url=http://quochoi.vn/tulieuquochoi/anpham/Pages/anpham.aspx?AnPhamItemID=3440|tiêu đề=QUỐC HỘI VIỆT NAM VỚI CÁC DIỄN ĐÀN NGHỊ VIỆN ĐA PHƯƠNG|website=CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI VIỆT NAM}}</ref>.