Khác biệt giữa các bản “Bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa XIV”

không có tóm lược sửa đổi
| seats1 = 473
| seat_change1 = {{increase}}19
| leader2 = n/a''không có''
| party2 = [[Chính khách độc lập|Độc lập]]
| seats2 = 21
| seat_change2 = {{decrease}}2125
| title = [[Thủ tướng Việt Nam|Thủ tướng]]
| before_election = [[Nguyễn Tấn Dũng]]