Khác biệt giữa các bản “Mã điện thoại Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
(→‎Mã 0 (Đầu số 09): giúp tôi sữa lỗi)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Cả +84 và 0084 đều là mã vùng điện thoại quốc tế của Miền Nam Việt Nam trứơctrước năm 1975 (VNCH[[Việt Nam Cộng hòa]]) và được sử dụng cho đến bây giờ.
 
== Cách thức thiết lập cuộc gọi ==