Khác biệt giữa các bản “Mã điện thoại Việt Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
|-
| [[Nghệ An]]
| 239238
|-
| [[Ninh Bình]]