Khác biệt giữa các bản “Mã điện thoại Việt Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
|-
| [[Quảng Bình]]
| 252232
|-
| [[Quảng Nam]]
|-
| [[Quảng Trị]]
| 253233
|-
| [[Sóc Trăng]]