Khác biệt giữa các bản “Xa lộ Đại Hàn”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{chú thích trong bài}}
{{chú thích trong bài}}{{Thông tin đường (Việt Nam)|Hướng đầu=Đông Bắc|Cuối=Ngã 3 [[An Lạc]], [[Bình Tân]], [[Thành phố Hồ Chí Minh]]|Giữa={{Banner đường Việt Nam|QL|1K|link=1}} tại nút giao [[Linh Xuân]], [[Thủ Đức]], [[Thành phố Hồ Chí Minh]]<br>
{{Thông tin đường (Việt Nam)
|name=Xa lộ Đại Hàn
|Đường={{Banner đường Việt Nam|QL|1A|link=1}} {{AHN-AH|1|VN}}
|Hướng đầu=Đông Bắc
|Hướng cuối=Tây Nam
* Bình Dương: [[Dĩ An]]|Đầu={{Banner đường Việt Nam|QL|52|link=1}} tại nút giao Trạm 2, giáp ranh [[Thủ Đức]] và [[Quận 9]], [[Thành phố Hồ Chí Minh]]|Đường={{Banner đường Việt Nam|QL|1A|link=1}} {{AHN-AH|1|VN}}|name=Xa lộ Đại Hàn|Hướng cuối=Tây Nam}}
|Cuối=Ngã 3 [[An Lạc]], [[Bình Tân]], [[Thành phố Hồ Chí Minh]]
{{chú thích trong bài}}{{Thông tin đường (Việt Nam)|Hướng đầu=Đông Bắc|Cuối=Ngã 3 [[An Lạc]], [[Bình Tân]], [[Thành phố Hồ Chí Minh]]|Giữa={{Banner đường Việt Nam|QL|1K|link=1}} tại nút giao [[Linh Xuân]], [[Thủ Đức]], [[Thành phố Hồ Chí Minh]]<br>
{{Banner đường Việt Nam|QL|13|link=1}} {{AHN-AH|17|VN}} tại nút giao Bình Phước, [[Thủ Đức]], [[Thành phố Hồ Chí Minh]]<br>
{{Banner đường Việt Nam|QL|22A|link=1}} {{AHN-AH|1|}} tại nút giao An Sương, [[quận 12]], [[Thành phố Hồ Chí Minh]]|chiều dài=44 KM|Tỉnh=[[Thành phố Hồ Chí Minh]], [[Bình Dương]]|Q_H=* Thành phố Hồ Chí Minh: [[Quận 9]], [[Thủ Đức]], [[Quận 12]], [[Bình Tân]]
|Tỉnh=[[Thành phố Hồ Chí Minh]], [[Bình Dương]]
* Bình Dương: [[Dĩ An]]|Đầu={{Banner đường Việt Nam|QL|52|link=1}} tại nút giao Trạm 2, giáp ranh [[Thủ Đức]] và [[Quận 9]], [[Thành phố Hồ Chí Minh]]|Đường={{Banner đường Việt Nam|QL|1A|link=1}} {{AHN-AH|1|VN}}|name=Xa lộ Đại Hàn|Hướng cuối=Tây Nam}}
|Q_H=* Thành phố Hồ Chí Minh: [[Quận 9]], [[Thủ Đức]], [[Quận 12]], [[Bình Tân]]
* Bình Dương: [[Dĩ An]]
}}
 
'''Xa lộ Đại Hàn''' là cách gọi dân gian cho đoạn '''[[quốc lộ 1A]]''' từ ngã ba Trạm 2 đến ngã ba An Lạc, quận [[Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh|Bình Tân]], đi qua địa phận [[Thành phố Hồ Chí Minh]] và tỉnh [[Bình Dương]], dài 43,1&nbsp;km.