Truy Mộng

Tham gia ngày 31 tháng 5 năm 2020
n
không có tóm lược sửa đổi
(Thay cả nội dung bằng “{{trang thành viên}}”)
Thẻ: Thay thế nội dung Soạn thảo trực quan
nKhông có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{trang thành viên}}
<div style="float: left; border:solid Black 1px; margin: 1px;">
{| cellspacing="0" style="width: 238px; background: white;"
| style="width: 45px; height: 45px; background: white; text-align: center; font-size: {{{5|{{{id-s|14}}}}}}pt; color:#FFFFFF;" |'''[[Image:Wikipedia-logo BW-hires.svg|40px]]'''
| style="font-size: {{{info-s|8}}}pt; padding: 4pt; line-height: 1.25em; color: black ;" | <center>GAME OVER!!!</center>
|}</div><noinclude>