Khác biệt giữa các bản “Cuộc phiêu lưu của chú mèo Filemona”

Tạo với bản dịch của trang “Przygody kota Filemona
(Tạo với bản dịch của trang “Przygody kota Filemona”)
Thẻ: Biên dịch nội dung ContentTranslation2 Campaign external machine translation Người dùng thiếu kinh nghiệm thêm nội dung lớn
(Không có sự khác biệt)
96

lần sửa đổi