Khác biệt giữa các bản “Gấu Uszatek”

Tạo với bản dịch của trang “Miś Uszatek
(Tạo với bản dịch của trang “Miś Uszatek”)
Thẻ: Biên dịch nội dung ContentTranslation2 Campaign external machine translation Người dùng thiếu kinh nghiệm thêm nội dung lớn
(Không có sự khác biệt)
96

lần sửa đổi