Khác biệt giữa các bản “Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam”

Tập tin Mr._Chu_Ngoc_Anh.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Sealle vì lý do: Failed license review; non-free license (F4).
(Tập tin Mr._Chu_Ngoc_Anh.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Sealle vì lý do: Failed license review; non-free license (F4).)
| ghi chú hình =
| bộ trưởng = [[Chu Ngọc Anh (chính khách)|Chu Ngọc Anh]]
| hình bộ trưởng = Mr. Chu Ngoc Anh.jpg
| từ = 9 tháng 4 năm 2016
| bổ nhiệm bởi =
44.052

lần sửa đổi