Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Lãnh thổ của Đế chế Áo”

Trang mới: “{{Navbox |name = Lãnh thổ của Đế quốc Áo |title = {{flagicon|Đế quốc Áo}} Lãnh thổ của Đế quốc Áo {{flagicon|Đế quốc…”
(Trang mới: “{{Navbox |name = Lãnh thổ của Đế quốc Áo |title = {{flagicon|Đế quốc Áo}} Lãnh thổ của Đế quốc Áo {{flagicon|Đế quốc…”)
 
(Không có sự khác biệt)