Khác biệt giữa các bản “Đế quốc Áo”

không có tóm lược sửa đổi
| largest_city = [[Viên]]
| title_leader = [[Hoàng đế Áo|Hoàng đế]]
| leader1 = [[FrancisFranz I của Áo|FrancisFranz I]]
| year_leader1 = 1804–1835
| leader2 = [[Ferdinand I của Áo|Ferdinand I]]
| year_leader2 = 1835–1848
| leader3 = [[FrancisFranz Joseph I của Áo|FrancisFranz Joseph I]]
| year_leader3 = 1848–1867
| title_deputy = [[Bộ trưởng - Chủ tịch của Áo|Bộ trưởng]]