Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Văn Quảng”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| tên = Nguyễn Văn Quảng
| hình =
| cỡ hình = 250px
| miêu tả =
| ngày sinh = {{ngày sinh và tuổi|1969|8|23}}
| ngày mất =
| nơi mất =
 
| chức vụ =
| bắt đầu =
| phó chức vụ =
| phó viên chức =
| chức vụ 2 = [[File:Emblem of Danang City.png|22px]]<br/>Bí thư Thành ủy [[Đà Nẵng]]
 
| chứcbắt vụđầu 2 = [[21 thưtháng Thành10]] ủynăm [[Đà Nẵng2020]]
|kết bắt đầuthúc 2 = [[22''nay''<br>{{số thángnăm 10]]theo năm [[và ngày|2020]]|10|21}}
| tiền nhiệm 2 = [[Trương Quang Nghĩa]]
|kết thúc 2 = ''nay''<br>{{số năm theo năm và ngày|2020|10|22}}
| tiềnkế nhiệm 2 = ''đương nhiệm''
| kế nhiệm 2 =
| địa hạt 2 =
| trưởng chức vụ 2 =
| trưởng viên chức 2 =
| phó chức vụ 2 = Phó Bí thư
| phó viên chức 2 = Lương Nguyễn Minh Triết<br>Lê Trung Chinh
 
| chức vụ 3 = [[Tập tin: Logo_TP_Đà_Nẵng_(bỏ_nền).png|22px]]<br/>Phó Bí thư Thường trực [[Thành ủy Đà Nẵng]]
| bắt đầu 3 = [[31 tháng 12]] năm [[2019]]
| kết thúc 3 = ''nay''[[21 tháng 10]] năm [[2020]]<br>{{số năm theo năm và ngày|2019|12|31|2020|10|21}}
| tiền nhiệm 3 = [[Võ Công Trí]]
| kế nhiệm 3 = ''đương nhiệm''
| địa hạt 3 =
| trưởng chức vụ 3 = Bí thư