Khác biệt giữa các bản “Võ sĩ đạo”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
 
== Võ sĩ đạo thời Minh Trị ==
Sau cuộc [[Minh Trị Duy tân|Minh Trị Duy Tân]], cùng với sự tuyên bố bốn tầng lớp võ sĩ - công - nông - thương đều bình đẳng, tầng lớp võ sĩ ở Nhật Bản đã suy giảm. Năm [[1882]], luật quân nhân yêu cầu quân nhân phải mang Tinh thần Nhật Bản đối với [[Thiên hoàng]], chứ không phải là mang tinh thần võ sĩ đạo. Tuy nhiên, từ sau [[chiến tranh Thanh-Nhật]], võ sĩ đạo được nhắc lại cho đến năm 1945 thì thôitinh thần võ sĩ đạo đã thật sự trở thành 1 phần của [[chủ nghĩa dân tộc Nhật Bản]] bằng cách lược bỏ sự lạc hậu và tiêu cực của tinh thần đó.
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh