Khác biệt giữa các bản “Đông Ngàn”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Xóa nội dung đề mục
 
Sau khi thành lập, phường Đông Ngàn có 111,04 ha diện tích tự nhiên và 8.548 người.
 
==Di tích==
*Đình Phù Lưu<ref>{{Chú thích web|url=https://baoxaydung.com.vn/phu-luu-bac-ninh-de-nhung-kien-truc-co-duoc-truong-ton-165551.html|tựa đề=Phù Lưu - Bắc Ninh: Để những kiến trúc cổ được trường tồn|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=Báo Xây dựng|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>
 
==Di Tích==