Khác biệt giữa các bản “Thành viên:There isn't hope for the future/minerva.js”

Trang mới: “mw.loader.load('//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=User:JohnsonLee01/undo.js&action=raw&ctype=text/javascript'); // User:JohnsonLee01/undo.js
(Trang mới: “mw.loader.load('//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=User:JohnsonLee01/undo.js&action=raw&ctype=text/javascript'); // User:JohnsonLee01/undo.js”)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
(Không có sự khác biệt)
20

lần sửa đổi