Khác biệt giữa các bản “Ai là triệu phú - Ghế nóng”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
!Thời gian phát sóng
!Người tham gia
!Năm sinh
!Số câu trả lời đúng
!Giá trị giải thưởng
|bgcolor=yellow |7 tháng 9 năm 2010
|bgcolor=yellow |Ngô Đức Dương
|bgcolor=yellow |1945
|bgcolor=yellow |10
|bgcolor=yellow |20.000.000 đồng
|14 tháng 9 năm 2010
|Trần Quang Hiệp
|1965
|11
|25.000.000 đồng
|7 tháng 12 năm 2010
|Phan Thị Thanh Bình
|Không rõ
|11
|25.000.000 đồng
|21 tháng 12 năm 2010
|Đoàn Hải Yến
|Không rõ
|11
|25.000.000 đồng
|25 tháng 1 năm 2011
|Thí sinh không rõ tên
|Không rõ
|13
|50.000.000 đồng
| bgcolor="yellow" |1 tháng 2 năm 2011 (Tết 2011)
| bgcolor="yellow" |Dương Thuỳ Linh
| bgcolor="yellow" |1982
| bgcolor="yellow" |10
| bgcolor="yellow" |20.000.000 đồng
|8 tháng 2 năm 2011
|Thí sinh không rõ tên
|Không rõ
|12
|35.000.000 đồng
|12 tháng 4 năm 2011
|Lê Văn Tuân
|1988
|14
|80.000.000 đồng
|17 tháng 5 năm 2011
|Đỗ Xuân Đức
|Không rõ
|13
|50.000.000 đồng
|
|-
|Bgcolor=Red |10
|bgcolor=Red |24 tháng 5 năm 2011
|bgcolor=Red |Nguyễn Xuân Điều
|bgcolor=Red |Không rõ
|bgcolor=Red |15
|bgcolor=Red |120.000.000 đồng
|
|-
| bgcolor="yellow" |14 tháng 6 năm 2011
| bgcolor="yellow" |Nguyễn Đức Ngọc
| bgcolor="yellow" |1992
| bgcolor="yellow" |10
| bgcolor="yellow" |20.000.000 đồng
| bgcolor="yellow" |21 tháng 6 năm 2011
| bgcolor="yellow" |Đoàn Lan Hương
| bgcolor="yellow" |Không rõ
| bgcolor="yellow" |10
| bgcolor="yellow" |20.000.000 đồng
Người dùng vô danh