Khác biệt giữa các bản “Đà Nẵng”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
'''[[Ủy ban Nhân dân]]''' thành phố Đà Nẵng là cơ quan chấp hành của Hội đồng Nhân dân, do Hội đồng Nhân dân bầu ra và là cơ quan hành chính nhà nước ở thành phố, chịu trách nhiệm chấp hành [[Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Hiến pháp]], [[luật pháp|pháp luật]], các văn bản của [[Chính phủ Việt Nam]] và các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố khóa IX (nhiệm kỳ [[2016]]-[[2021]]) được Hội đồng Nhân dân thành phố bầu ra Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đương nhiệm là ông [[Huỳnh Đức Thơ]].
[[Tập tin:Thành ủy Đà Nẵng.jpeg|nhỏ|300x300px|Thành ủy Đà Nẵng|thế=]][[Tập tin:Trường Chính trị Tp. Đà Nẵng.jpg|300px|nhỏ|trái|Trường Chính trị Thành phố Đà Nẵng|thế=]]Về phía Đảng ủy, '''[[Thành ủy Đà Nẵng|Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng]]''' (hay thường gọi là [[Thành ủy Đà Nẵng]]) là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ thành phố giữa hai kỳ Đại hội Đảng bộ. [[Thành ủy Đà Nẵng|Thành ủy Thành phố Đà Nẵng]] khóa XXIXXII nhiệm kỳ [[20152020]]-[[20202025]] gồm 5251 ủy viên chính thức, bầu ra Thường vụ Thành ủy gồm 1514 thành viên. Đứng đầu Đảng ủy Thành phố là [[Thành ủy Đà Nẵng|Bí thư Thành ủy]] do chính Thành ủy thành phố bầu ra hoặc do [[Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]] phân công và chỉ định, là một [[Ủy viên Trung ương Đảng]]. [[Bí thư Thành ủy (Việt Nam)|Bí thư Thành ủy]] thành phố Đà Nẵng hiện tại là ông [[Nguyễn Văn Quảng]].
 
'''Ủy ban Mặt trận Tổ quốc''' Thành phố nhiệm kỳ X ([[2014]] - [[2019]]) gồm 90 ủy viên,<ref>{{Chú thích web|url=http://www.mattran.danang.gov.vn/62-5-4528/default.aspx|tiêu đề=DANH SÁCH ỦY VIÊN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA X, NHIỆM KỲ 2014-2019|ngày truy cập = ngày 27 tháng 6 năm 2017 |website=TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG}}</ref> bầu ra Ban Thường trực UBMTTQ Thành phố gồm 13 người.<ref>{{Chú thích web|url=http://www.mattran.danang.gov.vn/62-5-4473/defalt.aspx|tiêu đề=BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA X, NHIỆM KỲ 2014-2019|ngày truy cập = ngày 16 tháng 6 năm 2017 |website=TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG}}</ref> Chủ tịch UBMTTQ đương nhiệm là bà [[Đặng Thị Kim Liên (Đà Nẵng)|Đặng Thị Kim Liên]], Ủy viên [[Thành ủy Đà Nẵng|Thường vụ Thành ủy]] thành phố, Bí thư Đảng đoàn.