Khác biệt giữa các bản “Tiếng Mazahua”

không có tóm lược sửa đổi
 
{{Infobox language
|name=Tiếng Mazahua
|nativename = ''Jñatjo'' (mmc)<br>''Jñatrjo'' (maz)
|region=[[México]]: [[Bang México]], [[Toluca]]
|ethnicity=[[Người Mazahua]]