Khác biệt giữa các bản “Hiến pháp tháng Ba (Áo)”

(Trang mới: “'''Hiến pháp Tháng Ba''', '''Hiến pháp Tháng Ba bị áp đặt''' hay '''Hiến pháp Stadion''' (tiếng Đức: ''{{lang|de|Oktroyierte Märzverfa…”)
 
{{Austria-hist-stub}}
{{Hiến pháp của Áo|state=collapsed}}
{{Chủ đề Áo}}
 
[[Thể loại: Lịch sử lập hiến Áo]]