Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Hiến pháp của Áo”

Trang mới: “{{Navbox | name = Hiến pháp của Áo | state = {{{state<includeonly>|collapsed</includeonly>}}} | title = Hiến pháp của Áo | bodyclass = hl…”
(Trang mới: “{{Navbox | name = Hiến pháp của Áo | state = {{{state<includeonly>|collapsed</includeonly>}}} | title = Hiến pháp của Áo | bodyclass = hl…”)
 
(Không có sự khác biệt)