Khác biệt giữa các bản “Đại hội Viên”

Cuộc tranh luận sôi nổi nhất tại Hội nghị là Cuộc khủng hoảng Ba Lan - Saxon. Nga muốn sở hữu phần lớn Ba Lan còn Phổ muốn có toàn bộ Sachsen, quân vương đang tại vị của những vùng đất này từng liên minh với Napoleon. Sa hoàng được tấn phong làm Vua của Ba Lan.<ref>W.H. Zawadzki, "Russia and the Re-Opening of the Polish Question, 1801-1814," ''International History Review'' (1985) 7#1 tr 19-44.</ref> Áo lo sợ rằng sự kiện này sẽ khiến Nga trở nên quá mạnh và Anh cũng đồng tình quan điểm đó. Mọi chuyện gần như đã bế tắc thì Talleyrand đề nghị một giải pháp: Hãy đưa Pháp vào bàn đàm phán và Pháp sẽ ủng hộ Áo và Anh. Ba nước này [[Hiệp ước Vienna bí mật |bí mật ký hiệp ước ngày 3 tháng 1 năm 1815]], chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh chống lại Nga và Phổ nếu cần thiết để ngăn chặn Nga-Phổ bành trướng thế lực.<ref name="Nicolson"/>
 
Khi Sa hoàng được tin về hiệp ước bí mật đó, ông đã đồng ý một thỏa hiệp dung hòa quyền lợi của tất cả các bên vào ngày 24 tháng 10 năm 1815. Nga nhận hầu hết [[Công quốc Warsaw]] của Napoleon trên danh nghĩa nó sẽ được coi là "Vương quốc Ba Lan" – gọi là [[Vương quốc Lập hiến Ba Lan|Quốc hội Ba Lan]] với Sa hoàng là quốc vương cai trị nó độc lập với Nga. Tuy nhiên, Nga sẽ không nhận [[tỉnh Posen]] ([[Poznań]]) được giao cho Phổ, gọi là [[Đại Công quốc Posen]] mà không bao gồm [[Kraków]], nơi trở thành một [[Cộng hòa Kraków|thành phố tự do]]. Hơn thế nữa, Sa hoàng không thể thống nhất các miền đất mới này với các phần của [[Ba Lan]] sáp nhậnnhập vào Nga những năm [[1790]]. Phổ nhận được 60% lãnh thổ Sachsen - sau này được gọi là [[tỉnh Sachsen]], phần còn lại được trao trả cho vua [[Friedrich August I của Sachsen|Friedrich August I]] với tư cách [[Vương quốc Sachsen]].<ref>C. K. Webster, "England and the Polish-Saxon problem at the Congress of Vienna." ''Transactions of the Royal Historical Society'' 7 (1913): 49-101 [https://www.jstor.org/stable/3678416 online].</ref>
 
== Đạo luật cuối cùng == <!--[[Final Act of the Congress of Vienna]] links here change this section change the redirct-->