Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Văn Quảng”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| bắt đầu 9 = [[15 tháng 8]] năm [[2012]]
| kết thúc 9 = [[1 tháng 10]] năm [[2014]]<br>{{số năm theo năm và ngày|2012|8|15|2014|10|1}}
| tiền nhiệm 9 = Lương Văn Thành
| kế nhiệm 9 = [[Nguyễn Thị Lan (kiểm sát viên)|Nguyễn Thị Lan]]
| địa hạt 9 = [[Hải Phòng]]
| kế nhiệm 10 =
| địa hạt 10 = [[Hải Phòng]]
| trưởng chức vụ 10 = Viện trưởng
| trưởng viên chức 10 = Lương Văn Thành
| phó chức vụ 10 =
| phó viên chức 10 =