Khác biệt giữa các bản “Tạ Phước”

Hoà bình lập lại, ông viết một số ca khúc đã được xuất bản như ''Tiếng chim hoà bình, Hò đắp đường thống nhất, Sức mạnh chúng ta''... và nhiều tác phẩm khí nhạc.
 
Gia đình ông đều theo nghiệp âm nhạc và là một gia đình nghệ sĩ nổi tiếng. Ông có bốn người con trai tất cả đều theo nghiệp đàn dây: [[Tạ Bôn]], [[Tạ Tuấn]], [[Tạ Đôn]] (violon), [[Tạ Huấn]] (cello). [[Tạ Bôn]] là giáo sư, nghệ sĩ nhân dân, con dâu ông là nhà giáo ưu tú, nghệ sĩ múa [[Kim Dung]], hai con của Tạ Bôn là [[Tạ Tôn]] và [[Tạ Thùy Chi]] đều theo nghiệp violon và nghiệp múa.
 
Ông qua đời năm 1977, chỉ sau khi cháu nội Tạ Tôn ra đời được 12 ngày.