Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Quy chế biểu quyết”

không có tóm lược sửa đổi
 
{{ping|ThiênĐế98}} Bạn xem nội dung số 1 có đủ 10 phiếu tính chung cả các phương án hay 10 phiếu từng phương án nếu chiếu theo Quy chế biểu quyết? [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 22:32, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)
::Chỉ cần 1 đề mục có 10 thành viên tham gia biểu quyết là được, {{u|Alphama}}.[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#CF1020">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 03:44, ngày 23 tháng 10 năm 2020 (UTC)