Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chủ nghĩa Marx”

không có tóm lược sửa đổi
(Đã lùi lại sửa đổi 63895906 của 103.7.36.17 (thảo luận) Nhầm rồi bạn (sử dụng mobileUndo))
Thẻ: Lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Từ thời gian đó đã phát triển nhiều khuynh hướng chịu ảnh hưởng chủ nghĩa Marx khác nhau mà mỗi một khuynh hướng đều tự nhận chính mình là kế thừa của "các nhà kinh điển" và phân rõ ranh giới lẫn nhau, trong đó có:
* [[Phong trào Dân chủ Xã hội]] mà Chủ nghĩa Marxist Áo (''Austromarxism'') là một hình thức đặc biệt. Hiện nay một số đảng dân chủ xã hội hay nhóm cánh tả trong phong trào này các nước ở phương Tây đều công nhận các mô hình xã hội tiến bộ trong học thuyết Marx, nhưng chủ trương xây dựng xã hội mới bằng biện pháp đấu tranh hòa bình qua thời gian dài để thúc đẩy [[tiến hóa xã hội]]. Tiêu biểu cho khuynh hướng này là một số trong số các đảng [[Chủ nghĩa xã hội-dân chủ|Dân chủ xã hội]] ở châu Âu và một số nước khác.
* [[Chủ nghĩa Lenin]] ([[Chủ nghĩa Marx–Lenin]]) và các khuynh hướng dựa trên chủ nghĩa Lenin như [[chủ nghĩa cộng sản#Ch.E1.BB.A7 ngh.C4.A9a Stalin|chủ nghĩa Stalin]], [[chủ nghĩa Trotsky]], [[tư tưởng Mao Trạch Đông|chủ nghĩa Mao]], chủ trương xây dựng xã hội mới bằng biện pháp cách mạng, thành lập nhà nước mới. Tiêu biểu cho khuynh hướng này là các đảng Cộng sản tại các nước trên thế giới. Các đảng Cộng sản thường có quan hệ đồng minh với các đảng [[Chủ nghĩa xã hội-dân chủ|Dân chủ xã hội]] ở trên (do cùng chia sẻ học thuyết Marx), và các lực lượng cộng sản -Marxist - xã hội chủ nghĩa...khác tạo nên lực lượng đồng minh chính trị được gọi chung là [[cánh tả]].
* [[Chủ nghĩa cộng sản Tây Âu]] (''Eurocommunism'') là khuynh hướng cộng sản tại Tây Âu đã từ bỏ ý tưởng thực hiện cách mạng bạo lực để tạo ra nhà nước chuyên chính vô sản. Khuynh hướng chính trị này chấp nhận nền dân chủ phương Tây và chủ trương tiến đến chủ nghĩa cộng sản bằng các biện pháp cải cách xã hội.
* [[Chủ nghĩa Tân Marxist]] (''Neomarxism'') hay [[Chủ nghĩa Hậu Marxist]] (''Postmarxism'') dưới nhiều hình thức khác nhau như [[Trường phái Frankfurt]] (''Frankfurt School'').