Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Điều lệ”

(→‎Điều lệ chung: tính chung cho cả 2 loại BQ: BQ quy định và BQ vấn đề chưa đồng thuận, có hiệu lực sau ngày 12/10/2020)
# Tổng số phiếu trong tất cả các loại biểu quyết nên có '''tối thiểu 10 phiếu'''.
# Bắt buộc phải mời tay số lượng lớn các thành viên tích cực (50 sửa đổi trong 30 ngày gần nhất, có thể là từ 10, 30 tùy ý người mời) hoặc chạy bot gửi thư mời thông báo đến cộng đồng. Sau nửa thời gian biểu quyết nhưng chưa hội đủ số phiếu, được quyền chạy thư mời thêm một lần nữa đối với các thành viên có hoạt động nhưng chưa tham gia cho ý kiến. Việc này cũng có thể được thực hiện một lần nữa 5 ngày trước khi biểu quyết kết thúc.
 
== Điều lệ dành cho thành viên mở biểu quyết ==
# Người mở biểu quyết có quyền đóng biểu quyết với điều kiện những người tham gia bỏ phiếu không ai phản đối. Thời gian phản đối đề xuất là '''48h'''. Điều này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cho cộng đồng nếu người đề cử phát hiện mình có điều sai sót.<ref>Xem [[Wikipedia:Biểu quyết/Sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Quy chế biểu quyết]]</ref>
 
== Điều lệ thành viên tham gia bỏ phiếu ==