Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:JohnsonLee01”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
: NẾU KHÔNG TRẢ LẠI SỰ CÔNG BẰNG CHO HỌ THÌ T SẼ QUYẾT KO THA CHO M ĐÂU. [[Thành viên:JohnsonLee01|JohnsonLee01]] ([[Thảo luận Thành viên:JohnsonLee01|thảo luận]]) 17:05, ngày 23 tháng 10 năm 2020 (UTC)
::OK. [[Thành viên:P.T.Đ|P.T.Đ]] ([[Thảo luận Thành viên:P.T.Đ|thảo luận]]) 17:08, ngày 23 tháng 10 năm 2020 (UTC)
:::Đ~Ị~T M~Ẹ CÁI LŨ C~H~Ó CHẾT LÀM ĂN NHƯ Đ~B. KO LÀM ĐC THÌ NGHỈ. [[Thành viên:JohnsonLee01|JohnsonLee01]] ([[Thảo luận Thành viên:JohnsonLee01|thảo luận]]) 17:09, ngày 23 tháng 10 năm 2020 (UTC)