Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:JohnsonLee01”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Dòng 14:
:::Theo kiểm định thì sẽ có 1 BQV cấm, nếu không phải PTD thì cũng là người khác bạn à. [[User:Đông Minh|<span style="background:#007FFF;color:white;border-radius:10px;">&nbsp;''Đ Ô N G - M I N H''&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:#FDEE00;border-radius:10px;">[[User talk:Đông Minh|nói với tôi]]</span></sup> 17:11, ngày 23 tháng 10 năm 2020 (UTC)
:::: LŨ C~H~Ó KHÔNG SỚM MÀ TRẢ LẠI SỰ CÔNG BẰNG CHO HỌ THÌ ĐỪNG TRÁCH, TRÙNG HAY KHÔNG KỆ M~Ẹ. T KHẲNG ĐỊNH T KHÔNG DÙNG LÀ KHÔNG DÙNG. THẾ THÔI. CÚT. [[Thành viên:JohnsonLee01|JohnsonLee01]] ([[Thảo luận Thành viên:JohnsonLee01|thảo luận]]) 17:12, ngày 23 tháng 10 năm 2020 (UTC)
::::: DÙ DÌ CŨNG BỊ CẤM RỒI, T CŨNG CHẲNG CẦN QUAY LẠI ĐÓNG GÓP LÀM GÌ, MỖI HÔM T QUA I~Ả CHO BÈ C~Ứ~T RỒI ĐỂ CHÚNG NÓ DỌN CŨNG ĐC. [[Thành viên:JohnsonLee01|JohnsonLee01]] ([[Thảo luận Thành viên:JohnsonLee01|thảo luận]]) 17:14, ngày 23 tháng 10 năm 2020 (UTC)