Khác biệt giữa các bản “Mô đun:Language/data/iana languages”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
["ote"] = {"Mezquital Otomi"},
["oti"] = {"Oti"},
["otk"] = {"OldTurk Turkishcổ"},
["otl"] = {"Tilapa Otomi"},
["otm"] = {"Eastern Highland Otomi"},