Khác biệt giữa các bản “Kim Jae-gyu”

không có tóm lược sửa đổi
{{xóa|Tiểu sử người đang sống không nguồn
* [C1, C2. Nội dung thử nghiệm] Không theo văn phong của wikipedia
{{Chờ chút|Đây là một bài viết tốt và đang dần được hoàn thiện}}}}
{{Infobox officeholder
| name = Kim Jae-gyu<br/>{{nobold|김재규}}
51.574

lần sửa đổi