Khác biệt giữa các bản “Triều Tiên Trung Tông”

không có tóm lược sửa đổi
n
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
# [[Chương Kính vương hậu]] Doãn thị (章敬王后尹氏, 1491 - 1515), người ở [[Pha Bình]], là con gái của Pha Nguyện phủ viện quân [[Doãn Nhữ Bật]] (坡原府院君尹汝弼) và Thuận Thiên phủ phu nhân Phác thị (順天府夫人朴氏). Bà đã qua đời 7 ngày sau khi hạ sinh Nguyên tử, tức [[Triều Tiên Nhân Tông]].
# [[Văn Định Vương hậu|Văn Định vương hậu]] Doãn thị (文定王后尹氏, 1501 - 1565), người ở Pha Bình, là con gái của Pha Sơn phủ viên quân [[Doãn Chi Nhậm]] (坡山府院君尹之任) và Toàn Thành phủ phu nhân Lý thị ở Toàn Nghĩa (全城府夫人全義李氏). Bà hạ sinh ra [[Triều Tiên Minh Tông]].
# [[Kính Tần họ Phác|Kính tần Phác thị]] (敬嬪朴氏, ? - 1533), người ở [[Mật Dương]]. Bà là con gái ruột của [[Phác Tú Lâm]] (朴秀林) con gái nuôi của Phác Nguyên Tông, cậu của [[Chương Kính Vương hậu]], tư sắc xinh đẹp, rất được Trung Tông sủng ái trong cung. Sinh hạ [[Phúc Thành quân]], [[Huệ Thuận ông chúa]] và [[Huệ Tĩnh ông chúa]]. Sau vì tội ám hại Thế tử mà bị phế truất, lưu đày và sau đó ban chết.
# [[Xương tần họ An|Xương tần An thị]] (昌嬪安氏, 1498 - 1549), người ở ở [[An Sơn]]. Bà là con gái của Địch thuận phó úy [[An Thản Đại]] (安坦大), mẹ là Hoàng phu nhân. Sinh hạ [[Vĩnh Dương quân]], [[Đức Hưng đại viện quân]], [[Tĩnh Thận ông chúa]] và [[Vương tử]] Dinh Thọ chết yểu. Bà là tổ mẫu của [[Triều Tiên Tuyên Tổ]], tằng tổ mẫu của [[Quang Hải Quân]], cao tổ mẫu của [[Triều Tiên Nhân Tổ]].
# [[Hy tần họ Hồng|Hy tần Hồng thị]] (熙嬪洪氏, 1494 - 1581), người ở [[Nam Dương]]. Bà là con gái của [[Hồng Cảnh Chu]] (洪景舟), một trong các đại thần đưa Trung Tông lên ngôi. Bà sinh hạ [[Cẩm Nguyên quân]], [[Phụng Thành quân]] cùng 3 Vương tử chết yểu.
# [[Thục nghi La thị]] (淑儀羅氏, 1489 - 1514), người ở [[La Châu]], cha là [[La Thúc Đam]] (羅叔聃).
# [[Thục nghi Lý thị]] (淑儀李氏 ? - 1524), người ở [[Khánh Châu]], cha là [[Lý Hanh Thần]] (李亨臣). Sau khi sanh hạ [[Đức Dương quân]] thì qua đời.
# [[Thục nghi Hồng thị]] (淑儀洪氏), người ở [[Nam Dương]], tương truyền là hậu cung được Trung Tông sủng ái nhất.
# [[Thục nghi Kim thị]] (淑媛金氏), sinh hạ [[Thục Tĩnh ông chúa]].
# [[Thục viên Lý thị]] (淑媛李氏, ? -1520), cha là [[Lý Bạch Tiên]] (李白先), sinh hạ [[Trinh Thuận ông chúa]] và [[Hiếu Tĩnh ông chúa]].