Khác biệt giữa các bản “Lethocerus”

không có tóm lược sửa đổi
}}
 
'''''Lethocerus''''' là một [[chi (sinh học)|chi]] [[côn trùng]] trong họ [[Belostomatidae]], sinh sống ở vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới khắp thế giới.<ref>{{cite journal |author=D. R. Lauck & A. Menke |title=The higher classification of the Belostomatidae (Hemiptera) |journal=[[Annals of the Entomological Society of America]] |volume=54 |pages=644–657 |year=1961}}</ref><ref name="Perez-Goodwyn">{{cite journal |author=P. J. Perez-Goodwyn |year=2006 |title=Taxonomic revision of the subfamily Lethocerinae Lauck & Menke (Heteroptera: Belostomatidae) |journal=[[Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde]] |series=A (Biologie) |volume=695 |pages=1–71}}</ref> Sự đa dạng về số loài tập trung ở [[châu Mỹ]], với chỉ một loài ở châu Âu, hai ở châu Phi, hai ở châu Úc, ba ở châu Á.<ref name="Perez-Goodwyn"/> Các loài trong chi này thuộc hàng lớn nhất [[bộ Cánh nửa]], đạt chiều dài đến tận {{convert|12|cm|in}}.<ref name=Haddad>Haddad Jr; Schwartz; Schwartz; and Carvalho (2010). ''Bites Caused by Giant Water Bugs Belonging to Belostomatidae Family (Hemiptera, Heteroptera) in Humans: A Report of Seven Cases.'' Wilderness & Environmental Medicine 21: 130–133.</ref> ''L. grandis'' và ''L. maximus'' ở Nam Mỹ là hai loài thường vượt chiều dài {{convert|9|cm|in|abbr=on}}, còn chiều dài thường thấy ở các loài còn lại là {{convert|4,5|and|9|cm|in|abbr=on}}.<ref name="Perez-Goodwyn"/> Đại diện của chi này ở Việt Nam là [[cà cuống]] (''L. indicus'').
 
==Môi trường sống==