Khác biệt giữa các bản “Con quạ (Cổ tích Ba Lan)”

Tạo với bản dịch của trang “The Crow (fairy tale)
(Tạo với bản dịch của trang “The Crow (fairy tale)”)
Thẻ: Biên dịch nội dung ContentTranslation2 Người dùng thiếu kinh nghiệm thêm nội dung lớn
(Không có sự khác biệt)
96

lần sửa đổi