Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:Tư Mã Tiến”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
</div>
</div> [[Thành viên:Băng Tỏa|<span style="color:#DB7093">'''BăngTỏa'''</span>]] ([[Thảo luận Thành viên:Băng Tỏa|thảo luận]]) 14:15, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 
== Alo ==
Nhà ngươi đang đứng trước lưỡi đao diệt thần, rằng ngươi đã vi phạm bản quyền vì ăn cắp tên của Đại huynh ta. Có đổi đi không thì bảo???!!! [[Thành viên:Baoothersks|<span style="color:#00BFFF ">'''Legolas''' </span>]]<sup>[[User talk:Baoothersks|<font color="#D3212D">ᶑiệt ʈrừ ყêu ϰghiệt</font>]]</sup> 06:34, ngày 25 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 
== Haha ==